25/6/13

Ένα φωτογραφικό soundtrack

Corey Biernet, Birds On The Beach  (2010)
 Jim Matheos, The Language Of Silence ("Away With Words", 1999)  

William Albert Hill, Girls Running Home (1967)
The Album Leaf, San Simeon ("Green Tour EP", 2007)


David Hamilton
Stevie Wonder, Golden Lady ("Innervisions", 1973)


Unknown
Coyote, Too Hard (Aeroplane Remix) ("Coyote EP 2", 2007)


  
Ansel Adams, Road Nevada Desert (1960)
Lanterna, Venture ("Desert Ocean",  2006)

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου